top of page

Mozek číslo #2

JaRon Tomáštík

Martin Rota

moderátor

JaRon, materialový fyzik
vedatorrr.png
Martin Rota, moderátor

Mozek číslo #1

Jiří Dobrý

Mozek číslo #3

Jiří Dobrý

300024414_815503562783004_4868646894618883382_n.png

Mozek číslo #4

2022-09-07_Juraj Hvorecky_FLU_web-21.jpg

Mgr. Juraj Hvorecký PhD

vědecký pracovní Filosofického ústavu AVČR. Věnuje se tématům na pomezí filosofie a psychologie, jakými jsou povaha vědomí, intencionality nebo emocí. Zajímá ho filosofie kognitivních věd a empiricky orientovaná filosofie mysli. V posledním období se taky zabývá aplikovanou etikou, zejména etickými výzvami moderních technologií. Je členem Etické komise pro autonomní mobility při Ministerstvu dopravy a Bioetické komise při Radě vlády pro vědu, výzkum a inovace

Mozek číslo #5

vystudoval teoretickou informatiku na MFF UK a jednooborovou psychologii na FF UK. Ve svém výzkumu se zabývá zrakovým vnímání - jak rozdělujeme pozornost, jak si pamatujeme obrázky či jak můžeme využít neuronové sítě pro výzkumy paměťových experimentů. Baví ho výpočty, a tak se podílí na mnoha dalších výzkumech jako statistik.

33030795_1695382327236636_1955600147190644736_n.jpg

Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.

bottom of page